Re: Hurtige neutrinoer

  • From: Anders Eisum <anders@xxxxxxxx>
  • To: astrolist@xxxxxxxxxxxxx
  • Date: Sun, 11 Dec 2011 03:13:13 +0100

Biomedicinsk forskning er noget helt andet. Der opstiller man en hypotese og 
afprøver den med en ki^2 test. Og sådan bliver man ved med at gøre.
Derved fremkommer der nogle gange resultater, der ser ud til at være i modstrid 
med hinanden.
Jeg husker tydeligt den dag hvor det kom frem, at smør var sundere end 
diætmargarine - det var ikke nemt at være mediciner den dag :-)

M v h           Anders Eisum
Den 09/12/2011 kl. 16.34 skrev Lau Sennels:

> 
> On 9 Dec 2011, at 12:37, Bjarne Thomsen wrote:
> 
>> Det er helt forkert at tro at man kan søge midler
>> til et eksperiment, som vil omstyrte Einsteins specielle
>> relativitetsteori. Det tager 10 - 20 år at konstruere
>> moderne acceleratorer og det koster det samme som
>> en storebæltsforbindelse, så det politiske system
>> kræver et sikkert formål som f.eks. detektion af en
>> hypotetisk partikel forudsagt af en eksisterende teori.
> 
> Tilsyneladende har Higgs-partiklen vist sig at være mindre sikker end man 
> håbede. :)
> Jeg synes Søren Madsen har en vis pointe. Netop fordi 
> høj-energi/partikelfysik kræver så massive investeringer i få, meget kostbare 
> projekter, er der et behov for at forklare omverdenen (og de budgetansvarlige 
> politikere) hvorfor man skal afsætte så store midler, på lang sigt, til et 
> forholdsvis esoterisk forksningsområde. Det er specielt et problem nu da de 
> offentlige forksningsbudgetter generelt bliver omlagt eller skrumper. 
> Sammenlign situationen med f.eks. biomedicinsk forskning hvor man med noget 
> mindre beløb, med en kortere tidshorisont kan opbygge mange, mere diverse 
> forskningsprojekter, og hvor det er nemmere at forklare hvad afkastet er.
> Det betyder bestemt ikke at påstanden er svindel, blot at det er et belejligt 
> tidspunkt at have et så offentligt kontrovers.
> 
> Jeg er ikke fysiker, men det er påfaldende at diskussionen af resultaterne 
> handler om metode (i modsætning til resultater). I et argument der 
> gundlæggende handler om at måle tid er det selvfølgelig væsentligt om metoden 
> er pålidelig eller ej, men hvis kritikken retter sig mod forudsætningerne for 
> forsøget, kunne noget tyde på at det ikke er designet hensigtsmæssigt. Det 
> var selvfølgelig heller ikke beregnet til formålet.
> Pointen er at debatten for eller imod OPERAs brug af GPS osv., er 
> videnskabeligt ufrugtbart. Det der skal til, og som alle venter på, er et 
> selvstændigt reproducerende eksperiment, og antageligvis en teoretisk 
> kontekst at putte resultaterne i.
> 
> I den forstand minder "overlys-neutrinoerne" om den meget omtalte artikel om 
> GFAJ-1 bakterien som måske/måske ikke, helt eller delvist, funktionelt kan 
> bytte fosfat for arsenat i sit stofskifte. Den debat var også meget 
> offentlig, og handlede i høj grad om artiklens eksperimenter faktisk støttede 
> forfatternes påstande, og mindre om bakterien rent faktisk bruger arsenat på 
> den måde, eller blot ophober det som et giftstof. Problemet i den sag var at 
> forfatterne skulle have lavet nogle andre forsøg end dem de gjorder, for at 
> understøtte den påstand de egentlig gerne ville komme med.
> Det var i øvrigt også tydeligt at nogle af de involverede megt bevidst 
> forsøgte at promovere deres "historie", af prosaiske årsager.
> 
> Mvh
> Lau
> 
> 


Other related posts: