Hurtige neutrinoer

  • From: Bjarne Thomsen <bjarne.thomsen@xxxxxxxxx>
  • To: astrolist@xxxxxxxxxxxxx
  • Date: Sun, 04 Dec 2011 18:54:42 +0100

I september meddelte et hold fysikere at et eksperiment
ved CERN viste at muonneutrinoer tilsyneladende bevæger sig
hurtigere end lyset over en strækning på 730 km.
Det vakte en berettiget opsigt. Alle andre eksperimenter
har indtil nu bekræftet at lysets hastig ikke kan overskrides
af nogen partikel. Man må derfor naturligt møde påstanden
om en overlyshastighed med en betydelig skepsis.
Muonneutrinoerne blev frembragt ved at skyde en protonstråle
af varighed 10500 nanosekunder ind i et grafittarget.
Resultatet er en neutrinostråle med samme impulslængde.
Det viste sig at neutrinoimpulsen tilbagelægger de 730 km
60 nanosekunder hurtigere end lys i et tomt rum.
Der blev påpeget flere problemer ved eksperimentet, hvor den
vigtigste var at neutrinoimpulsen var mange gange længere
end 60 ns. Man har nu gentaget eksperimentet med en impulslængde
på kun 3 nanosekunder, og resultatet er det samme.
Man kan læse mere om eksperimentet her

http://en.wikipedia.org/wiki/OPERA_neutrino_anomaly

Man kender ikke nogen konsistent teoretisk forklaring,
som også kan forklare resultaterne fra alle andre
eksperimenter og observationer.

Det bliver interessant at følge den videre udvikling.

Bjarne Thomsen

Other related posts: