Re: Funklende stjerner

  • From: Keld Rasmussen <rasmussen.keld@xxxxxxxxx>
  • To: astrolist@xxxxxxxxxxxxx
  • Date: Fri, 12 Aug 2011 08:48:51 +0200

*Hej astrolist.*
Blinkende stjerner; interessant fænomen.
Forklaringen på, hvorfor stjerner blinker er også spændende. Jeg husker nu
en lidt anden forklaring, som blev beskrevet i enten Astronomy eller Sky and
Telescope, formentlig en gang i 70.erne eller 80.erne.
Forklaringen går ud på, at de blinkende stjerner skyldes lysetes brydning i
små bicelle-lignende strukturer i højereliggende luftlag. Cellerne bliver
dannet i aften- og nattetimerne mellem kolde og varme luftlag. Hver celle
har en opadgående og en nedadgående luftstrøm, der medvirker til at udligne
varmeforskellen mellem luftlagene. Man skal så forestille sig, at en
nedadgående luftstrøm i en celle løber parallelt med en ligeledes
nedadgående luftstrøm i en nabocelle. Når vi jordboere ser på en stjerne,
ser vi gennem disse luftstrømme, der vil bryde lyset ganske lidt; en slags
prismevirkning.
Når vi stjernekikkere ser lodret op, ser vi kun gennem en celle, hvorimod vi
ser gennem flere celler, når vi ser mod horisonten. Herved vil lyset blive
brudt kraftigere, og mere ustruktureret ved horisonten end ved zenit. Dette
stemmer overens med min iagttagelse; nemlig at stjerner ved horisonten
blinker kraftigere end mod zenit.
Nu er der selvfølgelig sket en udvikling i forståelsen af atmosfæren siden
artiklen jeg refererer fra blev skrevet, men måske er virkeligheden en
kombination af begge fænomener.
Med venlig hilsen
*Keld Rasmussen*
Den 11. aug. 2011 21.35 skrev <fro@xxxxxxxxxx>:

> Hej Jesper !
>
> Snedigt lille eksperiment - og god forklaring :-)
>
> Mvh
> Flemming
>
> > Hej astrolist.
> > Lysf?nomen ekspert  har beskrevet hvorfor stjerner funkler.
> > http://www.atoptics.co.uk/fz664.htm
> >
> > Billedet er en enkelt exponering med en 300mm tele f/2,8
> > Det er exponeret i 52 sekunder, f?rst med M42 i billedet, men inden
> > exponeringen sluttede, slewede jeg teleskopet ret hurtigt, s? stjernerne
> > trak striber.
> > Sjovt nok registrerede det forskelle i stjernernes farve, der skiftede
> ret
> > hurtigt.
> >
> > L?s selv Cowleys forklaring p? hans OPOD side, det virker til at han er
> > ret god til d?t der med lys.
> >
> > mvh
> > Jesper G.
> >
>
>
>
>


-- 
Med venlig hilsen
*Keld Rasmussen*


Other related posts: