Re: Formandsskifte i NAFA

  • From: "Torben Taustrup" <ttau@xxxxxxxxxx>
  • To: <astrolist@xxxxxxxxxxxxx>
  • Date: Sun, 27 Feb 2011 20:23:04 +0100

Hej Ole

11 år på formandsposten! Så må man sige, at du har aftjent 
din værepligt - godt gået :)
Det er lysten som driver værket, og svinder lysten, så er 
det også ok, at overlade posten til andre, som vil 
videreføre eller forandre klubben.
Klubsnakken fylder ikke ret meget her på Astrolist. Det er 
mit indtryk at de fleste har det fint med tingenes tilstand, 
og får dækket deres behov omkring deres astronomiske 
interesse.
Det forpligter at have et observatorium - der oven i købet 
er udstyret med et instrument med et udseende, som de fleste 
menige danskere forventer at finde under kuplens beskyttende 
skal - måske blot med den forskel, at kikkertrøret 
selvfølgelig skal rage et godt stykke uden af kuplen ;)

I Aarhus er det ikke Østjyske Amatør Astronomer der står for 
forevisningerne, men Aarhus Universitet, så det "slipper" 
klubben for. I Aalborg er det jo NAFA der har 
foreviserrollen, og jeg tænker med glæde tilbage til en 
vinterdag med snedækket landskab, hvor Michael Quaade og jeg 
var forbi observatoriet, for at få et kik på Solen gennem 
jeres fine - STORE - H-alpha-filter. Det var selvfølgelig 
dig der var mødt op, og vi fik et kik, og en hyggelig snak.
Jeg har også haft fornøjelsen at komme i jeres klub og 
fortælle om astrofotografering - og for endnu flere år 
siden, var I så venlige at lægge lokaler til et 
astrofotoseminar, som blev indledt med en mega-snestorm, som 
nær havde forhindret deltagerne i at møde frem - jeg tror, 
at det var helt tilbage i 1997.
NAFA mister en trækkraft, når den ikke længere har dig som 
formand, men jeg tror på, at de nok skal klare skærene og 
holde gryden i kog.

mvh
Torben


----- Original Message ----- 
From: "ole fastrup" <morkemand1@xxxxxxxxx>
To: "astrolist" <astrolist@xxxxxxxxxxxxx>
Sent: Sunday, February 27, 2011 12:08 AM
Subject: Formandsskifte i NAFA


> Til orientering: jeg er trådt tilbage som formand for NAFA 
> efter 11 år på
> posten.
> Min formandsberetning med begrundelse kan ses her:
> http://www.nafa.dk/Formandsberetninger/formand2010.pdf
>
> De pæne ord, som blev sagt ved generalforsamlingen, kan 
> ses her:
> http://www.nafa.dk/Historie/Aeresmedlem%20OF.htm
>
> Mørke hilsener
>
> Ole
> 


Other related posts: