Foredrag i Jels

  • From: "Ib Jansen" <ib_jansen@xxxxxxxxxxxx>
  • To: <astrolist@xxxxxxxxxxxxx>
  • Date: Wed, 3 Mar 2010 09:28:31 -0000

Havnbjerg den 3. marts 2010.


Hej Astrolistere.


På torsdag den 11. marts kl. 19.30 er der foredrag hos Orion Planetarim i 
Jels.

Emnet er:
Kepler-satellitten - og dens mange opdagelser
v/ ph.d. Hans Kjeldsen, Aarhus Universitet.

Planetariets hjemmeside http://www.orionplanetarium.dk/ er desværre lidt 
mangelfuld for tiden.


Med venlig hilsen

Ib

E-mail: ib_jansen@xxxxxxxxxxxx

Hjemmeside: www.ibjansen.dk


Other related posts: