Re: Elektronisk apertursyntese

  • From: "Torben Taustrup" <ttau@xxxxxxxxxx>
  • To: <astrolist@xxxxxxxxxxxxx>
  • Date: Sat, 2 Jan 2010 09:57:43 +0100

Hej Bjarne

Tak for uddybningen - det giver god mening, når du 
sammenligner med radiofrekvenser.

Godt nytår

mvh
Torben

----- Original Message ----- 
From: "Bjarne Thomsen" <bt@xxxxxxxxxx>
To: <astrolist@xxxxxxxxxxxxx>
Sent: Friday, January 01, 2010 8:49 PM
Subject: Elektronisk apertursyntese


> Hej Torben og Søren,
>
> Jeg forstår Torbens spørgsmål i retning af,
> hvorfor kan man ikke elektronisk kombinere
> signalet fra N optiske teleskober, som man jo faktisk
> gør i Lofar projektet:
> http://www.lofar.org/
> Her sampler man direkte det elektriske felt fra mange små
> antenner, hver med et meget stort synsfelt.
> Bagefter kombineres signalerne fra hvert eneste 
> antennepar,
> som Søren forklarede. Resultatet er et syntetisk billede.
> MEN dette kan kun lade sig gøre for frekvenser under 250 
> MHz.
> Optisk lys har en frekvens på ca 300 THz. Dataraten ville 
> være
> en million gange større end for Lofar, hvis man 
> overhovedet var
> i stand til at digitalisere elektriske felter med optiske 
> frekvenser.
> Man må jo huske at det elektromagnetiske felt er 
> kvantiseret.
> Kvanterne er en million gange større ved optiske 
> frekvenser end
> ved radiofrekvenser. Der er simpelthen ikke fotoner nok 
> til
> at man kan måle feltet med den krævede tidsopløsning.
> Det er som Søren beskriver langt smartere at lade 
> fotonerne
> interferere, inden man måler det omtalte 
> interferensmønster.
> Der er meget længere tid til rådighed end der er, hvis man 
> skulle
> sample den optiske svingning.
>
> Bjarne 


Other related posts: