Re: Bier og solens azimut

  • From: Bjarne Thomsen <bjarne.thomsen@xxxxxxxxx>
  • To: astrolist@xxxxxxxxxxxxx
  • Date: Tue, 27 Mar 2012 17:48:02 +0200

Den blå himmel skyldes rayleigh spredning. Det spredte lys er
maksimalt polariseret 90 grader fra Solen. Man kan dreje glasset
i polaroid briller, indtil lyset bliver minimum. Man kan således finde
retningen til solen, selvom den er bag en sky. Jeg kunne forestille mig
at bierne har polaroidfiltre i øjnene, så de kan finde retningen til
Solen, selvom der kuner en plet blå himmel. De kan måske også finde
vinkelafstanden til solen ved at "måle" graden af polarisering.
Jeg gik ud fra at foredragsholderen måske vidste noget om det.
Jeg fandt denne link
http://en.wikipedia.org/wiki/Rayleigh_sky_model
hvor der står
Many animals use the polarization patterns of the sky at twilight and
throughout the day as a navigation tool. Because it is fully determined
by only the location of the sun, it is easily used as a compass for
animal orientation. By orienting themselves with respect to the
polarization patterns, animals can locate the position of the sun and
thus determine the cardinal directions.

Bjarne

On 2012-03-27 17:11, ole fastrup wrote:
> Hej
> Tak for svarene!
> Bjarne, jeg forstår ikke spørgsmålet. Jeg er jævnligt sammen med bikyndige
> og vil gerne spørge, men det er jo en forudsætning, at jeg forstår
> spørgsmålet.
> Mørke hilsener
> Ole
> 
> Den 23. mar. 2012 10.46 skrev Bjarne Thomsen <bjarne.thomsen@xxxxxxxxx>:
> 
>> Er det korrekt at bierne anvender himlens polarisereng til at finde
>> retningen til solen? Kan de også "måle" polariseringens styrke?
>>
>> Bjarne
>>
>> On 2012-03-22 20:05, ole fastrup wrote:
>>> Jeg har lige hørt et foredrag om biers orienteringsevne. De bruger Solen
>>> som orienteringsretning og er i stand til at at fortælle afstand og
>> retning
>>> meget nøjagtigt gennem deres dans. De bruger iflg. professoren  Solens
>>> azimut. Han fortalte - ikke så overraskende - at Solen bevæger sig 15
>>> grader i timen. Men han fortalte også at denne vinkel - altså Solens
>> azimut
>>> - ændrer sig, så den er knap 20 grader ved middag og ca 13 grader ved
>>> Solens op- og nedgangstider.
>>> Passer det?
>>>
>>> Mørke hilsener
>>>
>>> Ole, kommende biavler
>>>
>>>
>>
>>
> 
> 

Other related posts: