Bier og solens azimut

  • From: ole fastrup <morkemand1@xxxxxxxxx>
  • To: astrolist <astrolist@xxxxxxxxxxxxx>
  • Date: Thu, 22 Mar 2012 20:05:39 +0100

Jeg har lige hørt et foredrag om biers orienteringsevne. De bruger Solen
som orienteringsretning og er i stand til at at fortælle afstand og retning
meget nøjagtigt gennem deres dans. De bruger iflg. professoren  Solens
azimut. Han fortalte - ikke så overraskende - at Solen bevæger sig 15
grader i timen. Men han fortalte også at denne vinkel - altså Solens azimut
- ændrer sig, så den er knap 20 grader ved middag og ca 13 grader ved
Solens op- og nedgangstider.
Passer det?

Mørke hilsener

Ole, kommende biavler


Other related posts: