BesøgKøbenhavns Astronomiske Forening i Brorfelde

  • From: <hjfo@xxxxxxxxxxx>
  • To: <astrolist@xxxxxxxxxxxxx>
  • Date: Mon, 15 Mar 2010 10:21:45 +0100

Hel Alle
Nej det er sandelig ikke nogen forglemmelse når jeg ikke udtaler mig om KAFs 
besøgstider Søren, jeg udtaler mig heller ikke om landmandens forpagtning, 
DTUs leje, TERMAs brug eller andres aktiviteter på Brorfelde, det er ligesom 
ikke min sag at blande mig i det.
Jeg kan dog oplyse, som du sikkert ved, at Brorfelde Centret holder årsmøde 
i aften og hvis sidst betyder at det er sidste gang i aften d. 15/3 at KAF 
holder åbent, så sender jeg forsamlingen  op på besøg i den nordvestlige 
kuppel set fra hovedbygningen.

Venlige hilsener

Hans Jørn
__________________________________________
From: "Soren.Jessen" <astro.soren@xxxxxxxxxxxxxx>
To: <astrolist@xxxxxxxxxxxxx>
Sent: Monday, March 15, 2010 9:35 AM
Subject: SV: Adgang til Brorfelde: Brorfeldes Venner og Københavns 
Astronomiske Forening


> Hej Alle,
>
>
> Han Jørn skrev:
>
>> Brorfeldes Vennekreds er lejere af kikkertbygningerne <
>
>
>
> Jeg ser en væsentlig forglemmelse i Hans Jørn Fogh Olsens Tekst,
>
> som bør kommenteres her:
>
>
>
> K A F lejer også en kikkertbygning (Nordvest Kuppel), som medlemmer har
> adgang til.
>
> --------------------------------------------------------------------------
>
>
>
> Brorfeldes venner er naturligvis også velkomne til at besøge os der, når
> Observatoriet er åbnet.
>
> (Sidst aftenen 15/3-2010 19:45-21:30)
>
>
>
>     mvh
>
> Søren Jessen
>
>     KAF
>
>
>
> -----Oprindelig meddelelse-----
> Fra: astrolist-bounce@xxxxxxxxxxxxx 
> [mailto:astrolist-bounce@xxxxxxxxxxxxx]
> På vegne af hjfo@xxxxxxxxxxx
> Sendt: 12. marts 2010 14:12
> Til: astrolist@xxxxxxxxxxxxx
> Emne: Re: Adgang til Brorfelde
>
>
>
> Kulturarvsstyrelsen har meddelt at Brorfelde Observatoriet, bestående af 
> de
>
> fire stjernekikkertbygninger, værkstedsbygningen, hovedbygningen og de fem
>
> tjenesteboliger er blevet fredet, som det fremgår af Kulturarvsstyrelsens
>
> hjemmeside.
>
>
>
> Observatoriet er ejet af FREJA ejendomme, men Brorfeldes Vennekreds er
>
> lejere af kikkertbygningerne så medlemmer har adgang til disse og vi 
> besøges
>
>
> af flere tusinde om året ved vore arrangementer.
>
> Der er nu kun indkørsel forbudt skilte, som der altid har været og ikke 
> som
>
> nævnt adgang forbudt. Alle er derfor fortsat velkomne til at spadsere ad
>
> vejen til toppen og af de off. anlagte stier, mens bilkørsel fortsat vi 
> være
>
>
> restriktivt, da der fortsat pågår følsomme videnskabelige målinger på
>
> området.
>
>
>
> Det nystiftede Brorfelde Center har til formål at Observatoriet overtages 
> og
>
>
> omdannes til et "Mellem himmel og Jord" Naturcenter med adgang for
>
> offentligheden.
>
>
>
> Mange hilsner
>
>
>
> Hans Jørn
>
>
>
>
>
> ----- Original Message ----- 
>
> From: "carsten nielsen" <carsten_niels@xxxxxxxxxxx>
>
> To: "astro list" <astrolist@xxxxxxxxxxxxx>
>
> Sent: Friday, March 12, 2010 1:05 PM
>
> Subject: Adgang til Brorfelde
>
>
>
>
>
>> Skønt at høre at fredningen gik igennem, det var også på tide.
>
>>
>
>>
>
>>
>
>> Jeg fik en forespørgsel angående, hvordan reglerne er for at besøge
>
>> området, der er jo stadig skilte med adgang forbudt.
>
>>
>
>>
>
>>
>
>> Jeg kender folkene på et botilbud, og de arrangerer en gang imellem ture
>
>> ud i naturen, eller til arrangementer, og de læste om Brorfelde i avisen.
>
>>
>
>>
>
>>
>
>> Det er jo også et skønt sted.
>
>>
>
>>
>
>>
>
>> Venligst
>
>>
>
>>
>
>>
>
>> Carsten Nielsen
>
>>
>
>>
>
>>
>
>> _________________________________________________________________
>
>>
>
>>
>
>>
>
>
>
>
>
>
> 


Other related posts: