Re: Beregning af magnitude

 • From: "Torben Taustrup" <ttau@xxxxxxxxxx>
 • To: <astrolist@xxxxxxxxxxxxx>
 • Date: Sat, 17 Sep 2011 17:13:21 +0200

Hej folkens

Jeg har modtaget dette svar fra Mogens Blichfeldt. Han er i 
øjeblikket ikke i stand til at sende til Astrolist.

mvh
Torben

Dato:Onsdag,14sep2011,21h40mDST,
       MogensBlichfeldtwrote:

Re: Beregning af magnitude

Hej Torben og astolistere,

Det er forholdsvis let at bestemme supernovaens
magnitude i forhold til omgivende stjerner.

Der er 2 egnede programmer til det, dels
IRIS og dels CANOPUS. Det sidste er et købe-
program, det første er et gratisprogram. det
kræver dog lidt forarbejde, dels at lære det
valgte program at kende, dels at bruge det, og
det gælder for begge programmerne..

I lørdags var vi i Sektionen for variable
stjerner under Astronomisk Selskab samlede
til møde,og Kim Lang gennemgik her IRIS med
os til dette formål. Jeg har også CANOPUS
og kan rimeligt hurtigt bruge dette til formålet.

 Men, der er et sammenligningsspørgsmål:

Til fotometrering er de to kataloger LEONOS
og 2MASS de nøjagtigste kataloger. Vi skal
dog huske på, at vi ikke helt kender spektral-
fordelingen, før der er foretaget spektralbe-
stemmelse af novaen. Så vidt jeg husker fra
mødet i lørdags, så er der én, der har publiceret
en spektralkurve.

I anden række følger UCAC2, men den ny
version til UCAC2-kataloget bliver tilgængelig
inden for et par måneder og skulle være det
bedste så til astrometrering. Ved astrometre-
ring er der dog problemet med egenbevægel-
serne for stjernerne, dem har vi ikke godt nok
"styr på". Når GAIA-missionen er slut
henimod år 2020, skulle det være muligt at
lave væsentlig mere nøjagtig astrometrering,
indtil da bliver astrometrering langsomt mere
unøjagtig.

Nu Supernovaen:
Såfremt, Torben, du har farvebillede af
den, så har vi jo en grov spektraloplysning
der, dvs. bestemme magnituden i forhold
til omgivende stjerner i de enkelte farver. Lidt
mere besværligt, men reelt muligt i Canopus,
idet Canopus kan foretage bestemmelsen
særskilt ved farvefilteroptagelser af mål-
objektet.

Forslag:

Send mig billedet, og det skal være
med 16-bit pr. farve opløsnings-versionen,
dvs. original-versionen, dvs. før nogen billed-
behandling måtte være foretaget. Har I brugt
ikke-lineær gamma, så oplys venligst også
gammakurveværdien (dvs. billedet skal
være "unstretched" rå-billede, der må gerne
på dette rå-billede selvfølgelig gerne være fratruk-
ket "dark-field" og foretaget "flat-field"-korrek-
tion. Det spiller mindre rolle, om der har
været en smule dis ved optagelsen, da disens
indvirkning vil være den samme for alle feltets
stjerner og derfor udgår af sig selv ved
sammenligningsberegningen.

CANOPUS har jeg klar til formålet. IRIS-
versionen sådan set også, men jeg mangler
dog lidt væsentligt, som Kim Lang har lovet
mig først i næste uge engang. Kim Lang kan
sikkert også være behjælpelig, han er dog
vist optaget med et eller andet, som han skal
foretage sig resten af denne uge og weekenden,
er jeg blevet underrettet om.

Håber, at dette kan svar kan være til lidt
hjælp.

Mange venlige hilsener til alle,

Mogens Blichfeldt
==================
> ----- Original Message ----- 
> From: "Torben Taustrup" <ttau@xxxxxxxxxx>
> To: "Astrolist" <astrolist@xxxxxxxxxxxxx>
> Sent: Wednesday, September 14, 2011 7:10 PM
> Subject: Beregning af magnitude
>
>
>> Hej folkens
>>
>> Det er jo ikke fordi der har været meget skriveri om den
>> mest interessante supernova på den nordlige himmel de 
>> sidste
>> mange år. Den står som bekendt under kernen af M-101, og 
>> den
>> blev opdaget d. 24. august - SN 2011 FE. På
>> opdagelsestidspunktet var den omkring 17. magnitude, og 
>> lige
>> nu ligger den omkring 10..
>> Vi blev i starten af måneden kontaktet af en astronom, 
>> som
>> opfordrede os til at lave optagelser af supernovaen - 
>> bl.a.
>> fordi den nuværende nordlige position på himlen ikke er
>> gunstig for de mere sydligt placerede professionelle
>> observatorier.
>> Vi har nu været ude fire gange, d. 1., 3., 8. og 13
>> september.
>> Jeg har forsøgt at få AstroArt til at lave en fotometrisk
>> beregning på supernovaens styrke, men er hver gang kommet
>> frem til en magnitude, der ligger omkring een magnitude
>> svagere end de officielle opgivelser, altså ca. 11 i 
>> stedet
>> for 10.
>> Jeg har så været ved at undersøge, om der er noget galt 
>> med
>> materialet. Målingerne baserer sig på luminansen, og i
>> programmet skal man så markere mindst fem stjerner som
>> reference. Alle deres magnitudes er helt i 
>> overensstemmelse
>> med værdierne i Guide 8.
>> Nu kunne det så være interessant at vide lidt om, hvordan
>> programmet egentlig foretager beregningen.
>> Et step i magnitude svarer jo til ca. 2,5 gange. En
>> kraftigere stjerne dækker flere pixels på CCD'en, så
>> spørgsmålet er, om programmet blot tæller værdierne på de
>> belyste pixels sammen - groft sagt?
>> Hvis den beskrevne metode anvendes, så er det vel 
>> vigtigt,
>> at pixels ikke er gået i mætning?
>>
>> Her er vores første tre optagelser:
>>
>> http://tocobs.org/12prem/images/Lmag_1.jpg
>>
>> http://tocobs.org/12prem/images/Lmag_3.jpg
>>
>> http://tocobs.org/12prem/images/Lmag_8.jpg
>>
>> mvh
>> Torben
>>
>> Torben Taustrup
>> TOC Observatory homepage
>> http://tocobs.org
>> "Just do it"


Other related posts: