ANN: Slutspurt på Tele Vue udsalg

  • From: Niels Haagh <nth@xxxxxxxxxxxxxxxxx>
  • To: astrolist@xxxxxxxxxxxxx
  • Date: Fri, 15 Apr 2011 21:44:29 +0200

Udsalget med 20% rabat på alle Tele Vue okularer, barlow linser, Power Mates
og Paracorr (komakorrektorer) slutter i dag den 15.4.2011. I kan dog nå en
eventuel efterbestilling i morgen lørdag.
Kik ind på http://shop.trackthestars.com

Send evt. en email med bestilling eller spørgsmål til info@xxxxxxxxxxxxxxxxx


Med venlig hilsen/Kind regards

Niels T. Haagh

Track The Stars Aps

+45 50 57 35 50


Other related posts:

  • » ANN: Slutspurt på Tele Vue udsalg - Niels Haagh