Re: [ADM] Månedlig notits - nytårsnotitsen

 • From: "Torben Taustrup" <ttau@xxxxxxxxxx>
 • To: <astrolist@xxxxxxxxxxxxx>
 • Date: Fri, 1 Jan 2010 18:58:01 +0100

Hej Jens

Godt nytår. Jeg må sige, at du har haft mange 
observationsaftener i Egeskov.
Jeg har ikke helt check på, hvor mange gange vi har været 
ude sidste år, men det er ikke så mange gange som dig er jeg 
sikker på.
Vi er ikke så flinke til at føre logbog, så oplysningerne 
kan kun hentes ud af CCD-pc'en. Måske har Flemming et 
overblik?

mvh
Torben

----- Original Message ----- 
From: "Jens Jacobsen" <skaar@xxxxxxxxxxxxx>
To: <astrolist@xxxxxxxxxxxxx>
Sent: Friday, January 01, 2010 2:40 PM
Subject: SV: [ADM] Månedlig notits - nytårsnotitsen


> Hej Torben.
>
> Godt nytår og tak for status over det forløbne år.
>
> Jeg har lige siddet og gjort op hvor mange aftener jeg 
> havde Egeskov
> Observatorium startet op i 2009.
> Det bliver som følger, opgjort på datoer:
>
> Januar:
> 2
> 5
> 7
> Februar:
> 11
> 12
> 13
> 23
> 27
> Marts:
> 11
> 17
> 19
> 23
> 24
> 29
> 30
> April:
> 3
> 5
> 9
> 17
> 18
> 19
> 24
> 25
> Maj:
> 1
> 6
> 7
> 20
> 29
> Juni:
> 1
> Juli:
> 3
> 23
> 24
> August:
> 4
> 5
> 6
> 13
> 24
> 25
> September:
> 10
> 13
> 14
> 15
> 29
> Oktober:
> 12
> 13
> 14
> 15
> 17
> November:
> NUL
> December:
> 28
> 29
> 30
>
> I alt var der således 51 nætter hvor Egeskov Observatorium 
> var i gang.
> Der var sikkert også klare nætter i sommermånederne, men 
> det var så mere
> observationer af lysende natskyer, etc.
>
> Som det ses har efteråret været dårligt, med nul hul 
> igennem i november
> og det meste af december.
> Var det så dårligere end 2008? Ja, marginalt, i 2008 har 
> jeg optegnelser
> for 59 aftener.
>
> Hvordan stemmer det med jer andres noter??
>
> Mvh
> Jens Jacobsen
>
>
>> -----Oprindelig meddelelse-----
>> Fra: astrolist-bounce@xxxxxxxxxxxxx
>> [mailto:astrolist-bounce@xxxxxxxxxxxxx] På vegne af 
>> Torben Taustrup
>> Sendt: 31. december 2009 11:15
>> Til: Astrolist
>> Emne: [ADM] Månedlig notits - nytårsnotitsen
>>
>>
>> Kære medlemmer af Astrolist
>>
>> Der er ikke så meget aktivitet på Astrolist som førhen.
>> Spørgsmålet er, om vi er ved at være informationsmætte,
>> eller om det efterhånden også er blevet "hverdag" på
>> Astrolist.
>> Måske har Astrolist i højere grad udviklet sig til et
>> beredskab, som man kan kontakte, hvis der er noget, som 
>> man
>> søger oplysninger om - eller bare søger en mening om.
>> Det kan godt være, at aktiviteten stiger, hvis der sker
>> spændende ting på himlen - eller at der kommer 
>> interessante
>> nyheder fra den astronomiske forskning, men under alle
>> omstændigheder efterlades man med den tanke, at der ikke
>> foregår ret meget astronomisk relateret, som medlemmerne 
>> af
>> listen har lyst til at skrive om.
>> På klubplan har jeg også registreret en vis tilbagegang -
>> der kommer ikke så mange til klubmøderne - jeg er selv en 
>> af
>> dem som har glimret med sit fravær. Ikke fordi der ikke 
>> har
>> været spændende foredrag - for det har der - er det kun 
>> ØAA
>> som har oplevet en vis afmatning?
>>
>> Bevidstheden om, at over 200 personer måske læser din 
>> mail
>> er på en måde betryggende - man kan spørge om hvad som
>> helst, og man kan med næsten 100 procents sikkerhed vide, 
>> at
>> en eller måske flere kan komme med et godt svar - 
>> herligt!
>>
>> I november måned var det nok ikke seriøsiteten som 
>> prægede
>> indlæggene - måske pga. det elendige observationsvejr som 
>> vi
>> oplevede i perioden. De knap så seriøse indlæg fik en til 
>> at
>> melde sig fra Astrolist ved jeg - og det er selvfølgelig
>> også i orden - selvom man bare kan slette de mails, som 
>> ikke
>> interesserer en - det er jo nemt nok.
>> Heldigvis hersker der en god selvjustits på listen, så
>> listeadministratorerne har ikke haft grund til at gribe
>> ind - det er også lidt svært, når man ikke selv har været
>> seriøs ;)
>>
>> I fortsættelse af det årlige formandsmøde er der taget
>> initiativ til at undersøge muligheden for et tættere
>> samarbejde mellem landets klubber og Astronomisk Selskab.
>> Man taler bl.a. om muligheden for at have et fælles blad.
>> Det bliver interessant at høre, om der kan findes et 
>> fælles
>> fodslaw, som kan binde landets astronomiinteresserede
>> tættere sammen.
>>
>> 2009 var året, hvor vi måtte sige farvel til vores 
>> udbyder,
>> Sunsite. Heldigvis lykkedes det at finde en anden udbyder 
>> på
>> nettet, FreeLists, så vi kunne fortsætte. Overgangen 
>> foregik
>> uden den helt store dramatik, og vi var kun nede ganske 
>> få
>> dage.
>>
>> I ønskes alle et godt nytår - tak for det gamle.
>>
>>
>>
>> Vejledning
>>
>> Tilmelding til Astrolist:
>> Send en e-mail til astrolist-request@xxxxxxxxxxxxx
>> eller tilmeld dig her:
>> http://www.freelists.org/list/astrolist
>>
>> Afmelding af Astrolist:
>> Send en e-mail til astrolist-request@xxxxxxxxxxxxx med
>> overskriften: unsubscribe
>>
>> Tilmelding til Digest
>> Kontakt administrator og informer om, hvilken
>> Digest-funktion du ønsker.
>> 1. Kun Digest
>> 2. Digest og Astrolist-mail
>>
>> Arkiv:
>> Indeks over arkivet -
>> http://www.freelists.org/archive/astrolist/
>>
>>
>> Indlæg:
>> Indlæg sendes til astrolist@xxxxxxxxxxxxx
>>
>>
>> *Kun* indlæg afsendt fra en email-adresse der er tilmeldt
>> listen accepteres og videresendes. Dvs. benytter man en
>> anden konto (email-adresse) end den man er tilmeldt 
>> under,
>> bliver indlægget afvist og returneret!
>>
>> Arkiv:
>> Indeks over arkivet - service ikke tilgængelig
>>
>>
>>
>> ----------------------- 
>> Netikette
>>
>> Der opfordres til at man "opfører sig pænt", det vil 
>> bl.a.
>> sige: Lad indholdet af et indlæg klart fremgå af 
>> emnefeltet.
>>
>> Undgå så vidt muligt at returnere et helt indlæg når du
>> svarer (reply), medtag kun det relevante. Benyt 
>> skrivemåden
>> "Re: <emne>" i emnefeltet.
>>
>> Ombryd linierne efter fx 65-70 tegn, ellers kan indlægget
>> for andre se ud til at bestå af skiftevis lange/korte
>> linier, hvilket er meget forvirrende. Manglende
>> ombrydning kan betyde at indlægget for andre ser ud til 
>> at
>> bestå lange linier, hvilket også kan være 
>> uhensigtsmæssigt
>> (vær opmærksom på om dit postprogram ombryder "hårdt" 
>> eller
>> "blødt").
>>
>> Benyt så vidt muligt "ren tekst", og ikke formateret 
>> tekst
>> (som fx HTML). Det er ikke alle der har et postprogram 
>> der
>> kan håndtere formateret tekst efter hensigten.
>>
>> Undlad at vedhæfte binære filer, det vil fx sige 
>> billedfiler
>> (.gif, .jpg m.m.), programfiler (.exe), pakkede filer 
>> (.zip
>> m.m.) og lign. Det har ikke nødvendigvis alles interesse 
>> og
>> bruger unødig båndbredde. Send hellere et indlæg om hvor 
>> man
>> kan hente en evt. fil (altså en URL), eller tilbyd at 
>> sende
>> filen kun til evt. interesserede. Eller benyt 
>> nyhedsgruppen
>> 'dk.binaer'.
>>
>>
>> ----------------------- 
>> Moderering
>> Listen er modereret i den forstand, at henstillinger fra
>> listeadministratorerne skal følges. Der er ikke tale om 
>> at
>> vi (Frank Sørensen og Torben Taustrup) læser og
>> forhåndsgodkender de enkelte indlæg. Listens emne er
>> begrænset til astronomi og nært beslægtede emner.
>> Bemærk at astrologi er strengt off-topic - denne 
>> diskussion
>> må foregå et andet sted.
>>
>> Autosvar
>> Det er ikke tilladt at stille sit postprogram på 
>> autosvar,
>> hvis man er tilmeldt Astrolist. Kan du ikke checke din 
>> post
>> i en periode, skal du framelde dig Astrolist.
>>
>>
>> -----------------------
>> Kommercielle annoncer:
>>
>> 1.Højst 1 annnonce om måneden pr. firma.
>>
>> 2.Kun danske firmaer med speciale i astronomi-relaterede
>> varer må annoncere.
>>
>> 3.Annoncerne må ikke indeholde billeder eller HTML-kode. 
>> De
>> kan selvfølgelig henvise til forhandlerens egen 
>> hjemmeside.
>>
>> 4.Annonceringen er gratis, så længe listen drives af
>> SunSITE.
>>
>> 5.Annoncens emne skal indledes således: [ANN]. (Derved er
>> det muligt for de, der ikke ønsker disse mails, at sætte
>> filtre op til at slette dem).
>>
>>
>> Med venlig hilsen
>> Frank og Torben
>>
>> mailto:astronom@xxxxxxxxxx
>> mailto:ttau@xxxxxxxxxx
>>
>>
>> Følgende er tilmeldt Astrolist:
>>
>>    <ttau@xxxxxxxxxx> ADMIN MODERATOR  41 121k
>>    <Rolf_Lehrmann@xxxxxxxxxxxxx>
>>    <hmkilde@xxxxxxxxxxxxx>
>>    <tegundersenastro@xxxxxxxxx>
>>    <john.staahle@xxxxxxxxx>  11 15k
>>    <steffen.lindemann@xxxxxxxxxxxxxx>
>>    <ms@xxxxxxxxx>
>>    <slarsen4@xxxxxxxxxxxx>
>>    <mit@xxxxx>
>>    <kekh73@xxxxxxxx>
>>    <astrolist@xxxxxxxxxxxxxxx>  2 5k
>>    <eyvind@xxxxxxxxx>  2 2k
>>    <KimLang@xxxxxxxxxxxxxxxxx>
>>    <hjfo@xxxxxxxxxxx>  1 1k
>>    <Msimonsen@xxxxxxxxxxxxxxxx>
>>    <stubbe.bak@xxxxxxxxx>
>>    <bogk@xxxxxxxxxxxxx>
>>    <larskingo@xxxxxxxxxxx>
>>    <wibniels@xxxxxxxxxxx>
>>    <cjevertsen@xxxxxxxxx>
>>    <snf@xxxxxxxxxxxxx>
>>    <jtoft@xxxxxxxxxxxx>
>>    <mp251546@xxxxxxxxxx>
>>    <Reib@xxxxxxxxxxxxx>  2 2k
>>    <onielsen@xxxxxxxxx>
>>    <zacchi@xxxxxxx>  1 2k
>>    <sorenvh@xxxxxxxxxxxx>
>>    <andersfb.holm@xxxxxxxxxxxx>
>>    <MrJensen@xxxxxxxx>  3 5k
>>    <per.k.mortensen@xxxxxxxxx>
>>    <thorsbro@xxxxx>
>>    <nh@xxxxxxxxxxxx>
>>    <bjarne-lassen@xxxxxxxxxxx>
>>    <carfra@xxxxxxxxxxxx>
>>    <jerseycowdk@xxxxxxxxx>  2 2k
>>    <aggamich@xxxxxxxxxx>
>>    <astroliste@xxxxxxxxx>
>>    <martinsparre@xxxxxxxxx>  3 5k
>>    <lailaslot@xxxxxxx>
>>    <ahrend@xxxxxxxxxx>
>>    <fotojesper@xxxxxxxxxxxxx>  12 32k
>>    <stig@xxxxxxxxxxxxxx>
>>    <krja@xxxxxxxxxxxx>  1 1k
>>    <mcs@xxxxx>
>>    <mogbli@xxxxxxxxx>  1 8k
>>    <magnus.edinger@xxxxxxxxx>
>>    <jorgen@xxxxxxxxx>
>>    <ib_jansen@xxxxxxxxxxxx>  1 1k
>>    <faramarz_dk@xxxxxxxx>
>>    <niels-jorgen@xxxxxxxxx>
>>    <tandplejen@xxxxxxxxxxxxx>
>>    <gemnio@xxxxxxxxx>
>>    <loevenholt@xxxxxxxxxxxxx>
>>    <friis@xxxxxxxxxxxxxxxxxx>
>>    <vo@xxxxxxxxxx>
>>    <claus.bielefeldt@xxxxxxxxxxx>
>>    <henrik@xxxxxxxxxxxxx>
>>    <gert.eriksen@xxxxxxxxx>
>>    <konghyre@xxxxxxxxxxx>
>>    <hansleth@xxxxxxx>
>>    <pedermose@xxxxxxx>
>>    <lister@xxxxxxxx>
>>    <ff@xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx>
>>    <jtoft@xxxxxxxxxxxx>
>>    <oeng@xxxxxxxxxxxxx>
>>    <a.e.petersen@xxxxxxx>
>>    <jocl@xxxxxxxxxx>
>>    <akkerdk@xxxxxxxxx>
>>    <allan@xxxxxxxxxxxxxx>
>>    <erikjensen@xxxxxxxxxxxxxx>
>>    <fohbr@xxxxx>
>>    <astrolist@xxxxxxxxxxx>
>>    <sap@xxxxxxx>
>>    <eigil.pedersen@xxxxxxxxx>
>>    <digitaldingo@xxxxxxxxx>
>>    <masteroftheuniverse2008@xxxxxxxxx>  6 19k
>>    <hugo@xxxxxxxxxxx>
>>    <morten.brix@xxxx>
>>    <regulus@xxxxxxxx>  2 2k
>>    <kristian_h@xxxxxxxxxxxxxxxx>
>>    <Per.Rieffestahl@xxxxxxxxxxx>
>>    <jcd@xxxxxxxxxx>
>>    <hieracium@xxxxxxxxxxx>
>>    <frank123@xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx>  2 4k
>>    <ac@xxxxxxxxxxxxxx>  1 2k
>>    <baekgaard@xxxxxxxx>
>>    <per.vc@xxxxxxxxxx>  2 2k
>>    <nf@xxxxxxxxxx>  3 3k
>>    <mads@xxxxxxxxxxxxxxx>
>>    <cilla@xxxxxxxxxx>
>>    <mogens@xxxxxxxxxxxxxxx>  3 5k
>>    <Sven.Ove.Thimm@xxxxxxxxxxx>  1 1k
>>    <nh-astrolists@xxxxxxxx>  2 3k
>>    <mybrightstar@xxxxxxxx>
>>    <jeppe@xxxxxxx>
>>    <TorbenHojholt@xxxxxxxxxxxx>
>>    <get.mail@xxxxxx>
>>    <carlsson.michael@xxxxxxxxx>
>>    <dennis@xxxxxxxxx>
>>    <cny@xxxxxxxxxx>
>>    <jacobfriis@xxxxxxx>
>>    <fro@xxxxxxxxxx>  7 25k
>>    <gzahradnicsek@xxxxxxxx>
>>    <pii@xxxxxxxxx>
>>    <gemini@xxxxxxxxx>
>>    <bozz@xxxxxxxxxxxxx>
>>    <fa@xxxxxxxxxxxxx>
>>    <rudkjems@xxxxxxxxxxx>
>>    <kursch@xxxxxxxxxx>
>>    <lwras@xxxxxxx>
>>    <ke@xxxxxxxx>
>>    <frejaluna@xxxxxxxxxxxxxxxx>
>>    <astro.soren@xxxxxxxxxxxxxx>  14 21k
>>    <frank.j.a@xxxxxxxxxxxxx>
>>    <frank@xxxxxxxxxx>  4 11k
>>    <brandmand.per@xxxxxxxxxxxxxxxxx>
>>    <foldager@xxxxxxxxxx>  5 6k
>>    <boanderster@xxxxxxxxx>
>>    <astronomi@xxxxxxxxxxxx>
>>    <ole.klinting@xxxxxxxxxx>
>>    <hlbh@xxxxxx>
>>    <shuttle1@xxxxxxxxxxxxxxxx>
>>    <gunnar.tyrsted@xxxxxxxxx>
>>    <jorgen@xxxxxxxxxxxx>
>>    <morten.einshoej@xxxxxxxxxxxx>
>>    <fam.herbst@xxxxxxxxxx>
>>    <poulbo@xxxxxxxxx>
>>    <astro@xxxxxxxxxxxxxxxxx>
>>    <mq@xxxxxxxxxxxxxx>  1 1k
>>    <mortens.spammaygohere@xxxxxxxxxxxxxx>
>>    <melentirmo@xxxxxxxxx>
>>    <skaar@xxxxxxxxxxxxx>  2 13k
>>    <carsten_niels@xxxxxxxxxxx>  2 2k
>>    <otlastro@xxxxxxxxxxxx>
>>    <skl@xxxxxxxxxxxx>
>>    <ca.str@xxxxxxxx>
>>    <henrik@xxxxxxxxxx>  4 6k
>>    <hsn42@xxxxxxxx>
>>    <hans@xxxxxxxxxxx>  1 2k
>>    <lars_spatzek@xxxxxxxxxxx>
>>    <lsennels@xxxxxxxxx>
>>    <lau@xxxxxxxxxx>
>>    <carsten_niel@xxxxxxxxxxx>
>>    <senedergaard@xxxxx>
>>    <bjarne.b.thomsen@xxxxxxxxx>
>>    <thomas@xxxxxxx>
>>    <peterdksa@xxxxxxxxx>
>>    <bjaras@xxxxxxxxxx>
>>    <clausbagger@xxxxxxxxx>
>>    <erik@xxxxxxxxx>  2 2k
>>    <mikael.svalgaard@xxxxxxxxx>
>>    <vgydesen@xxxxxx>
>>    <prp@xxxxxxxx>
>>    <ekl@xxxxxxxxxxxxxx>  5 6k
>>    <hans.slotsbo@xxxxxxxxxx>
>>    <hauge.pedersen@xxxxxxxxxxx>  2 3k
>>    <soerenslarsen@xxxxxxxxx>  2 8k
>>    <fmh2610@xxxxxxxx>
>>    <nilar_4@xxxxxxxxxxx>
>>    <lars@xxxxxxxxxxxx>
>>    <wega@xxxxxxx>
>>    <m.simonsen@xxxxxxx>
>>    <jack@xxxxxxxxxx>
>>    <Holger.Nielsen@xxxxxxxxxxx>
>>    <astro_freaker@xxxxxxxxxxx>
>>    <lemon@xxxxxxxxxx>
>>    <zielke@xxxxxxxxxxx>  2 2k
>>    <vagnl@xxxxxxx>  1 4k
>>    <vernols@xxxxxxxxxxxxxxx>
>>    <novot@xxxxxxxxxxxx>
>>    <svaneeng@xxxxxxxxxxxxx>
>>    <filip.larsen@xxxxxxxx>
>>    <hej25@xxxxxxxxxxx>
>>    <pbm77@xxxxxxxxxxx>
>>    <gvilla@xxxxxxxxxxx>
>>    <0017069m001@xxxxxxxxxxxxxxxxx>
>>    <jorgen.albertsen@xxxxxxxxxx>  2 2k
>>    <mikkelmolbjerg@xxxxxxxxx>  6 10k
>>    <j-kartin@xxxxxxxxxxxxxxxx>
>>    <anders@xxxxxxxx>
>>    <thh@xxxxxxxxxxxx>
>>    <luh@xxxxxxxxxxxx>  2 3k
>>    <tomaxelsen@xxxxxxxxx>  1 2k
>>    <alj-mk@xxxxxxxx>  1 3k
>>    <arne@xxxxxxxxx>
>>    <oz2jb@xxxxxxxxx>
>>    <hrjo@xxxxxxxxxxxx>  11 15k
>>    <svend68@xxxxxxxxxxx>  8 43k
>>    <spatzek@xxxxxxxxxx>
>>    <preben@xxxxxxxxx>  1 1k
>>    <ccetdc@xxxxxxxxx>
>>    <bs@xxxxxxxxx>
>>    <p0stb0x@xxxxxxxxxxxxxx>
>>    <bt@xxxxxxxxxx>
>>    <ac@xxxxxxxxxxxxxxx>
>>    <eh@xxxxxxxx>
>>    <erik.andersen@xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx>
>>    <test@xxxxxxxxxxxxxxx>
>>    <Lindhard@xxxxxxxx>  5 14k
>>    <abmunkholm@xxxxxxxx>  1 1k
>>    <hans@xxxxxxxxxx>
>>    <bwinkler@xxxxxxxxxxxxx>  2 5k
>>    <mcma@xxxxxxxxxx>  7 22k
>>    <starlimo@xxxxxxxxxxx>
>>    <niels@xxxxxxxxxxxx>
>>    <rasmussen.keld@xxxxxxxxx>
>>    <peternoltus@xxxxxxxxxxx>  1 1k
>>    <stjernehuset@xxxxxxxxx>
>>    <jgp@xxxx>
>>    <cujla@xxxxxxxxxx>
>>    <dcc5320@xxxxxxxxxxxxxxxx>
>>    <kha@xxxxxxxx>
>>    <hpurk@xxxxxxx>
>>    <lars.malmgren@xxxxxxxxxxxxx>
>>    <aldrich@xxxxxxxxx>
>>    <jej@xxxxxxxxxxxx>
>>    <ast@xxxxxxxxxxx>  1 2k
>>    <hes@xxxxxxx>
>>    <jacob@xxxxxxxxxxxxxxxxxxx>  4 5k
>>    <c948605@xxxxxxxxx>  1 1k
>>    <morkemand1@xxxxxxxxx>  3 3k
>>    <astronom@xxxxxxxxxx>  4 6k
>>
>>
>> I alt 222
>>
>>
>> Torben Taustrup
>> TOC Observatory homepage
>> http://tocobs.org
>> "Just do it"
>>
>> 


Other related posts: