[artbox] Откриване 27 декември 2014 г. - BBW#9: Tattooed Animals+ ALIEN MUSTANGS (GR) live 27 декември - 10 януари 2015 г.

  • From: the fridge <thefridge@xxxxxxx>
  • To: artbox@xxxxxxxxxxxxx  <artbox@xxxxxxxxxxxxx>
  • Date: Fri, 26 Dec 2014 16:33:22 -0000Знаете ли, че Анди Фиън, американски
артист, използвал кожи на живи прасета и
плешиви кучета за татуиране? С този акт
той им давал статут на произведения на
изкуството с цел да бъдат считани за
луксозни домашни любимци, които не
заслужават да бъдат жестоко третирани
или консумирани. В края на 70те, Фиън за
пръв път дупчи двумесечно прасенце, като
по този начин предизвиква хората да
преосмислят яденето на месо,
изобразявайки го с крила, които са символ
за бягството на животинката от кланница,
от която било спасено. В отговор на
нападките от страна на защитниците на
животни, той казва, че това, което прави в
името на изкуството изобщо не е
жестокост в сравнение с това, което
виждал да се прави в името на науката.
Друг пример от началото на 90те е и
белгийският артист Вим Делвоа, който
започнал да рисува върху кожи от прасета,
няколко години след което вече татуирал
живи екземпляри, заради което също е
силно критикуван за нехуманно отношение
към същества от животинският вид. За да
избегне всичко това, през 2004та купува
ферма в Китай, където той и група
специалисти и ветеринари се грижат за
щастливото отглеждане на прасета, чиито
кожи биват иронично украсени със
символични изображения от западната
култура, като например герои от
анимационни филми на Дисни или
дизайнерски орнаменти от чанти на Лу
Витон до религиозни портрети и други.


Именно от тук идва и идеята за последният
брой на Blood Becomes Water. Без да бъдем толкова
провокативни, поканихме седем артисти,
които да илюстрират татуирани животни.
Оригиналните произведения ще бъдат
показани в the Fridge в София на 27ми декември
след 19ч.


*** Специално за откриването в събота
вечер, от съседна Гърция ще дойдат ALIEN
MUSTANGS, които ще представят техният
хипнотичен, психаделичен, гаражен звук с
изпълнение на живо, което ще запомним!


Повече за бандата и тяхната музика:
https://www.facebook.com/alienmustangs
http://alienmustangs.bandcamp.com/album/alien-mustangs-2


[EN]


Did you know Andy Feehan, an American artist who used to tattoo the skin of
live pigs and hairless dogs? In that way he gave them a status of an
artwork in order to be seen luxury pets that don't deserve human cruelty.
In the late 70s, Feehan first did a drawing on a 2 years old pig,
illustrating wings, which he named Minnesota. By depicting wings as a
symbol and an only salvation from the slaughter, he aimed to make people
reconsider eating meat and furthermore in response to the attacks by
defenders of animals, he argues that what he does in the name of art is
nothing compared to what's been done in the name of science.


Another example from the early 90s is Belgian artist Wim Delvoye, who is
also heavily criticized for inhuman treatment of living creatures. To avoid
any judgement, in 2004 he bought a farm in China, where he works along a
group of specialists and veterinarians taking care of "happy" pigs, whose
skins are being tattooed with symbolic images from the Western culture,
such as characters from Disney cartoons, design ornaments that adorn bags
of Louis Vuitton, religious portraits and others.


Exactly here, comes also the idea of the last issue of Blood Becomes Water.
Without being so provocative, we invited seven artists to simply illustrate
tattooed animals. The original works will be presented in the space of The
Fridge in Sofia on December 27th at 19h.


В изложбата участват / Featuring:


Дейз / Dase
Кристина Георгиева / Cristina Georgieva
Владимир Тапата / Vladimir Tapata
Пол Любе / Paul Laubet
Робин Ронар / Robin Renard
Рая Раякс / Raya Rayax
Роси Ейсор / Rosie Eisor


http://bloodbecomeswater.tk/


--


the Fridge


M. +359 885 364 921
 M. +359 878 658 803
 A: 8 Madrid blvd., 1303 Sofia, Bulgaria


www.thefridgesofia.com


 M. +359 885 364 921
 M. +359 876 658 803
 A: 8 Madrid blvd., 1303 Sofia, Bulgaria


 

-------------------------------------
Mail.BG: Безплатен e-mail адрес. Най-добрите характеристики на българския пазар 
- 20 GB пощенска кутия, 1 GB прикрепен файл, безплатен POP3, мобилна версия, 
SMS известяване и други. http://mail.bg

Other related posts: