[amot-gishur] פרקטיקום התנסותמודרכת בגישור

 • From: amotgshr <amotgshr@xxxxxxxxxxxxxxxx>
 • To: רשימת תפוצה <amot-gishur@xxxxxxxxxxxxx>
 • Date: Thu, 01 Nov 2007 12:54:36 +0200


           א מ ו ת ג י ש ו ר

  המרכז ליישוב סכסוכים

  רח' ברקן 7,

  כפר סבא 44288

טלפון: 7407042-09    פקס: 7427835-09     נייד: 2323110-054

                         אוקטובר 2007

התנסות מודרכת בגישור (פרקטיקום)
      

הננו שמחים להודיעכם על פתיחת קורס התנסות מודרכת בגישור (פרקטיקום). הקורס הוא על 
פי הנחיות המרכז הארצי לגישור שליד משרד המשפטים ויועבר על ידי עו"ד דפנה שגיב, 
אמות גישור המרכז ליישוב סכסוכים. 

 

קורס ההכשרה בגישור שעברת הוא רק ראשית הדרך להכשרתך כמגשר/ת, ואין בו כדי לתת 
כלים מספיקים להתמודדות עם סכסוכים אמיתיים. לשם כך נדרשת התנסות מעשית בגישור תוך 
כדי הדרכה צמודה. 

 

תכנית ההתמחות משלבת התנסות מעשית בתיקים אמיתיים של בית משפט לתביעות קטנות ו/או 
תיקים מבית משפט שלום (דיון מהיר) עם דיונים תיאורטיים על ספרות מקצועית 
וסימולציות. בתום כל גישור או סימולציה יינתן משוב ע"י המתמחים- העמיתים והמדריך, 
שייצפו בגישור. הדיון על החומר התיאורטי ייעשה לאור בחינת מעשיותו ותרומתו 
לגישורים המתבצעים בפועל. הגישורים מגיעים, בדרך כלל, מבית משפט לתביעות קטנות, 
אנו הצלחנו לקבל מספר תיקי בית משפט שלום כך שהמשתתפים יוכלו להתנסות בהליך גישור 
בהשתתפות עורכי דין.

 תהליך הלמידה הנו יחודי, מרתק ומפרה את כל הצדדים המשתתפים בו.

 

קהל היעד:

מי שסיים קורס גישור בסיסי, בעל תאר אקדמאי. מספר המשתתפים בהתמחות אינו עולה על 
4 משתתפים. 

 

מועד ומשך הקורס:

ההתנסות המודרכת תתחיל ב 9.11.07 בשעה 16:00 ותתקיים פעם בשבוע בימי שני. 12 
מפגשים 5 שעות כל מפגש. 

 

מקום עריכת הקורס:

הקורס יתקיים במגדל התאומים ברמת גן.

לעומדים בדרישות ההתמחות תוענק תעודה על ידי אמות גישור המרכז ליישוב סכסוכים.

 

עלות ההתמחות:

 5,950.- ₪ כולל מע"מ. (ניתן לשלם בתשלומים)

 

הזדרז/י להרשם!!!

לפרטים נוספים ולהרשמה נא לפנות:

 לאמות גישור, טל': 7407042-09. 2323110-054 

www.amot-gishur.co.il

נשמח לראותך בין המשתתפים.

Attachment: clip_image002.jpg
Description: JPEG image

Other related posts: