[amot-gishur] ברכה לשנה החדשה

 • From: amot-gishur <amotgshr@xxxxxxxxxxxxxxxx>
 • To: <"Undisclosed-Recipient:;"@freelists.org>
 • Date: Sun, 17 Sep 2006 10:55:53 +0200

ברכה לשנה חדשה 

 

בימי שלום ובימי מלחמה

נזכור כי אנשים אחים אנחנו.

שתהיה השנה הבאה 

שנת שלום, פיוס, אחוה, בריאות והצלחה,

ובקיצור שנה ברוכה

מדפנה שגיב, עו"ד ומגשרת

אמות גישור המרכז ליישוב סכסוכים 

רח' בית עובד 13, תל אביב

טל: 036874302 פקס: 036874316 נייד: 0542323110

 

     ברכה לשנה חדשה

 

        בפאתי השנה היוצאת – במה נברך את השנה החדשה ?

 

             בביטוי הכי בנאלי   –   שנה טובה

                          

             בביטוי סנטימנטאלי –   שנה של אהבה

       

             בביטוי פוליטי      –   שנה של שלום

     

             בביטוי נאיבי       –   שנה של חלום 

 

              בביטוי קצת תנ'כי   –   שנה של שפע

                             

           בביטוי של סלנג    –   שנה של "על –א-כיפק"

                           

             בביטוי כלכלי      –  שנה של שגשוג ופריחה

                         

             או בביטוי הכי כללי  –  שנה של ברכה

                          

                 אז תגידו כך – או תגידו אחרת

                 העיקר שתהיה זו שנה נהדרת

                      

Attachment: image001.png
Description: PNG image

Attachment: image002.jpg
Description: JPEG image

Attachment: image004.gif
Description: GIF image

Attachment: image006.gif
Description: GIF image

Attachment: image008.gif
Description: GIF image

Attachment: image010.gif
Description: GIF image

Attachment: image012.gif
Description: GIF image

Attachment: image014.gif
Description: GIF image

Attachment: image016.gif
Description: GIF image

Attachment: image018.gif
Description: GIF image

Attachment: image020.gif
Description: GIF image

Other related posts: