[amot-gishur] פרסום הפרקטיקום + לוגו -גנרי

 • From: amotgshr <amotgshr@xxxxxxxxxxxxxxxx>
 • To: רשימת תפוצה <amot-gishur@xxxxxxxxxxxxx>
 • Date: Mon, 23 Jul 2007 12:44:53 +0300

                            


יולי 2007

התנסות מודרכת בגישור (פרקטיקום)
    
הננו שמחים להודיעכם על פתיחת קורס התנסות מודרכת בגישור (פרקטיקום). הקורס הוא על 
פי הנחיות המרכז הארצי לגישור שליד משרד המשפטים ויועבר על ידי עו"ד דפנה שגיב, 
אמות גישור המרכז ליישוב סכסוכים. 

קורס ההכשרה בגישור שעברת הוא רק ראשית הדרך להכשרתך כמגשר/ת, ואין בו כדי לתת 
כלים מספיקים להתמודדות עם סכסוכים אמיתיים. לשם כך נדרשת התנסות מעשית בגישור תוך 
כדי הדרכה צמודה. 

תכנית ההתמחות משלבת התנסות מעשית בתיקים אמיתיים של בימ"ש לתביעות קטנות ו/או 
תיקים מבית משפט שלום, דיון מהיר, עם דיונים תיאורטיים על ספרות מקצועית 
וסימולציות. בתום כל גישור או סימולציה יינתן משוב ע"י המתמחים- העמיתים והמדריך, 
שייצפו בגישור. הדיון על החומר התיאורטי ייעשה לאור בחינת מעשיותו ותרומתו 
לגישורים המתבצעים בפועל.
תהליך הלמידה הנו יחודי, מרתק ומפרה את כל הצדדים המשתתפים בו.

קהל היעד:
מי שסיים קורס גישור בסיסי, בעל תאר אקדמאי (או תאר מקביל). מספר המשתתפים 
בהתמחות אינו עולה על 4 משתתפים. 

מועד ומשך הקורס:
ההתנסות המודרכת תתחיל ב 3.9.07 בשעה 16:00 ותתקיים פעם בשבוע בימי שני.
10 מפגשים, כ- 5 שעות כל מפגש (בתנאי שיהיו 4 משתתפים) . 

מקום עריכת הקורס:
הקורס יתקיים במשרד עו"ד יגאל שפירא במגדל התאומים 1 רח' ז'בוטינסקי 33 רמת גן.
לעומדים בדרישות ההתמחות תוענק תעודה על ידי אמות גישור המרכז ליישוב סכסוכים.

עלות ההתמחות:
 5,950.- ₪ כולל מע"מ. (ניתן לשלם בתשלומים)

הזדרז/י להרשם!!!
לפרטים נוספים ולהרשמה נא לפנות לאמות גישור, טל': 7407042-09. 
נייד: 2323110-054 

נשמח לראותך בין המשתתפים.

Attachment: image001.png
Description: PNG image

Attachment: image002.jpg
Description: JPEG image

Other related posts: