[allegrotoolsie] Nowa funkcjonalnosc w skrypcie allegrotools.ie.user

  • From: "Pawelsky" <allegrotoolsie@xxxxxxxxx>
  • To: <allegrotoolsie@xxxxxxxxxxxxx>
  • Date: Sun, 19 Apr 2009 14:57:21 +0200

Dodano opcje poprawiania jakosci wyswietlanych miniaturek

http://allegrotoolsie.hopto.org/allegrotools.ie.user/changelog.html
http://allegrotoolsie.hopto.org/scripts.html


Other related posts: