[allegrotoolsie] Nowa funkcjonalnosc w skrypcie allegrotools.cafe.ie.user

  • From: "Pawelsky" <allegrotoolsie@xxxxxxxxx>
  • To: <allegrotoolsie@xxxxxxxxxxxxx>
  • Date: Tue, 4 Aug 2009 20:46:30 +0200

Dodano opcje wyszukiwania wszystkich postow uzytkownika z ostatnich 360 dni z poziomu profilu Cafe.


http://allegrotoolsie.hopto.org/allegrotools.cafe.ie.user/index.html
http://allegrotoolsie.hopto.org/allegrotools.cafe.ie.user/changelog.html
http://allegrotoolsie.hopto.org/scripts.html


Other related posts: