[aenda] cartel novatos

  • From: Olalla Monteagudo <sonaqson@xxxxxxxxx>
  • To: aenda@xxxxxxxxxxxxx
  • Date: Wed, 3 Nov 2010 11:39:45 +0100

que tal agora?? é deseño para B/N, así que non me preocupei demasiado polas
cores.

Other related posts: