[aenda] Lugo en rede

  • From: Olalla Monteagudo <sonaqson@xxxxxxxxx>
  • To: aenda@xxxxxxxxxxxxx
  • Date: Thu, 28 Apr 2011 14:55:56 +0200

Boas!

Nunha das reunións da feira de asociacións, marcos gay (o de attac, o do
programa de radio) falou de facer unha páxina web sobre as actividades
socio-culturais que se fan en Lugo (de asociacións, concertos, festas,
medioambente...), tentando que sexa unha páxina de referencia para
publicitar mellor as actividades e para que a xente saiba onde mirar cando
quere facer algo. Mándovos unha copia do correo que mandou el ao nóso
correo, botádelle un ollo ao cuestionario e dicídeme que vos parece para
cubrilo... veña!

Correo:
Si tienes problemas para visualizar o enviar este formulario, puedes
rellenarlo online:
https://spreadsheets.google.com/spreadsheet/viewform?formkey=dHZMQlVzYWxtbzlUNWRRbmt4MU5RTVE6MQ

Este proxecto pretende ser un lugar na rede que facilite a participación da
cidadanía e mellore a comunicación entre orgnizacións. A web tirá diferentes
apartados nun principio; un lugar onde apareza unha relación das
organizacións ou entes que traten de desenvolver proxectos que busquen unha
mellora na sociedade, un calendario coas actividades que surxan (parte
principal), unha sección de noticias e opinión e un espazo onde podamos ver
que ofrece e que precisa a xente e as organización.

Other related posts: