[aenda] Re: Importante

  • From: Raquel Novoa <raquelnb89@xxxxxxxxx>
  • To: aenda@xxxxxxxxxxxxx
  • Date: Mon, 31 Jan 2011 10:37:15 +0100

se se decidise de cambiar, outra opcion que temos é faer un "google group"
no que se pode elexir o grado de privacidade.

Mañá xa o miramos na reunión se tal...

Other related posts: