[abittiversio] Uudessa Abitti-versiossa korjattavaa / Korrigerad ny Abitti-version på kommande

  • From: "Lattu Matti (YTL)" <matti.lattu@xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx>
  • To: "abittiversio@xxxxxxxxxxxxx" <abittiversio@xxxxxxxxxxxxx>
  • Date: Wed, 4 Nov 2020 08:05:37 +0000

Uudesta Abitti-versiosta löytyi heti korjattavaa. Käynnistysvalikkoon ilmestyi 
toinenkin Gallium-valinta. Ylempi Gallium-vaihtoehto käynnistää Abitin uudella 
5.8-kernelillä, kun alempi vaihtoehto käynnistää tikulla jo pitkään olleen 
4.9-version.

Teemme uuden opiskelijatikun mahdollisimman nopeasti. Nyt jaossa olevaa 
versiota ABITTI20451 voi käyttää rinnan tulevan korjausversion kanssa.


Det hittades direkt saker som bör korrigeras i den nya Abitti-versionen. Två 
Gallium-startalternativ uppenbarade sig i startmenyn. Det övre alternativet 
startar Abitti med den nya kerneln 5.8, medan det nedre alternativet startar 
version 4.9 som funnits med på pinnen redan en längre tid.

Vi kommer att ge ut en ny examinandpinne så fort som möjligt. Version 
ABITTI20451 som nu finns tillgänglig kan användas parallellt med den kommande 
korrigerade versionen.


Other related posts:

  • » [abittiversio] Uudessa Abitti-versiossa korjattavaa / Korrigerad ny Abitti-version pÃ¥ kommande - Lattu Matti (YTL)