[abittiversio] Tekninen Abitti-päivitys / Teknisk Abitti-uppdatering

  • From: "Lattu Matti (YTL)" <matti.lattu@xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx>
  • To: "abittiversio@xxxxxxxxxxxxx" <abittiversio@xxxxxxxxxxxxx>
  • Date: Mon, 1 Nov 2021 11:04:02 +0000

Tekninen Abitti-päivitys helpottaa tikuttoman kokelaan koneen ylläpitoa

Tänään julkaistu Abitti-versio (ABITTI2143J) on tekninen päivitys. Se ei 
sisällä muutoksia käynnistysvaihtoehtoihin, kokelaan näkymään tai sovelluksiin.

Uusi päivitys on hyödyllinen vain niille lukioille, jotka suunnittelevat Abitin 
käynnistämistä Windows-käyttöjärjestelmän rinnalla. Uuden kokelastikun 
yhteydessä ei julkaista uutta palvelinversiota. Uusi versio toimii yhteen 
SERVER21174- ja uudempien palvelinversioiden kanssa.

https://www.abitti.fi/blogi/2021/11/tekninen-abitti-paivitys-helpottaa-tikuttoman-kokelaan-koneen-yllapitoa/


Teknisk Abitti-uppdatering underlättar administration av pinnfria 
examinanddatorer

Den nya Abittiversionen (ABITTI2143J) som gavs ut idag är en teknisk 
uppdatering. Den innehåller inga ändringar i upstartmenyn, iexaminandens vy 
eller i programmen.

Den nya uppdateringen är endast till nytta för de gymnasier som planerar att 
starta Abitti jämsides med operativsystemet Windows. En ny version av 
serverpinnen ges inte ut tillsammans med denna version av examinandpinnen. Den 
nya versionen är kompatibel med serverversionen SERVER21174 och nyare.

https://www.abitti.fi/blogi/2021/11/teknisk-abitti-uppdatering-underlattar-administration-av-pinnfria-examinanddatorer/

Other related posts:

  • » [abittiversio] Tekninen Abitti-päivitys / Teknisk Abitti-uppdatering - Lattu Matti (YTL)