[abittiversio] Korjaus kokeen valintaongelmaan julkaistu

  • From: "Lattu Matti (YTL)" <matti.lattu@xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx>
  • To: "abittiversio@xxxxxxxxxxxxx" <abittiversio@xxxxxxxxxxxxx>
  • Date: Thu, 26 Aug 2021 13:27:19 +0000

Korjaus kokeen valintaongelmaan julkaistu

Nyt jaossa olevasta koetilan palvelinversiosta SERVER21265 on löytynyt 
kokelaiden kirjautumisnäkymään vaikuttava ongelma. Virhe ilmenee siten, että 
valittavasta koelistauksesta puuttuu kokeita.

Virheen ilmeneminen vaatii koepaketin, jossa on sekä suomen- että 
ruotsinkielisiä MEX-muotoisia kokeita ja näiden lisäksi vanhan MEB-formaatin 
mukainen koe. Kokeen kieli valitaan oma.abitin tehtävänlaadintasivulla ja sen 
tarkoitus on vaikuttaa kirjautumisnäkymään. MEB-formaatin mukaisia kokeita 
syntyy yleensä käytettäessä tehtävänlaadintaa helpottavia selainlisäosia.

https://www.abitti.fi/blogi/2021/08/korjaus-kokeen-valintaongelmaan-julkaistu/


Programfix för fel i valet av prov utgiven

Ett fel som inverkar på examinandernas inloggningsvy har uppdagats på den 
version av provlokalens server, SERVER21265, som för tillfället erbjuds. Felet 
leder till att vissa prov fattas i den lista på prov som kan väljas av 
examinanden.

För att felet ska framkomma krävs ett provpaket som innehåller MEX-prov på både 
svenska och finska och dessutom ett eller flera prov i det gamla MEB-formatet. 
Språket på provet väljs i proveditorn oma.abitti.fi och syftet med valet är att 
det inverkar på hur proven visas på inloggningssidan. Prov i MEB-format 
uppkommer oftast då webbläsarinsticksprogram som underlättar skapandet av prov 
används.

https://www.abitti.fi/blogi/2021/08/programfix-for-fel-i-valet-av-prov-utgiven/

Other related posts:

  • » [abittiversio] Korjaus kokeen valintaongelmaan julkaistu - Lattu Matti (YTL)