[abittiversio] Korjattu: Kuvakaappaus ei toimi... / Felet åtgärdat: Tagning av skärmdump fungerar inte...

  • From: "Lattu Matti (YTL)" <matti.lattu@xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx>
  • To: "abittiversio@xxxxxxxxxxxxx" <abittiversio@xxxxxxxxxxxxx>
  • Date: Mon, 16 May 2022 11:14:19 +0000

Korjaus on jakelussa koepakettien kautta. Korjaus tarttuu ma 16.5. klo 12 
jälkeen ladattuihin koepaketteihin ja siirtyy koetilan palvelimen kokelaiden 
koneille.

Lue lisää: 
https://www.abitti.fi/blogi/2022/05/kuvakaappaus-ei-toimi-vanhalla-editorilla-tehdyissa-kokeissa/

En korrigeringspatch distribueras tillsammans med provpaketen. Patchen följer 
med i provpaket som laddats må 16.5 kl. 12 eller senare och överförs 
automatiskt från provlokalens server till examinandernas datorer.

Läs mera: 
https://www.abitti.fi/blogi/2022/05/tagning-av-skarmdump-fungerar-inte-i-prov-som-gjorts-med-den-gamla-editorn/

Other related posts:

  • » [abittiversio] Korjattu: Kuvakaappaus ei toimi... / Felet Ã¥tgärdat: Tagning av skärmdump fungerar inte... - Lattu Matti (YTL)