[3wbufb] RE: [3wbufb] RE: [3wbufb] 答复: [3wbufb] book dinner?

 • From: "Zhenhua Zhang (zhenhzha)" <zhenhzha@xxxxxxxxx>
 • To: <3wbufb@xxxxxxxxxxxxx>
 • Date: Wed, 27 Apr 2011 18:36:01 +0800

4/27 dinner   total 68

 

4/27

dinner

0

0 

-10 

-9 

 

-13 

-13 

 

 

 

56

 

 

 

 

 

 

 

-11 

 

 

                                        
                                        
                                        
                                        
 

 

0

0 

0 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                        
                                        
                                        
                                        
 

 

0

0 

0 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                        
                                        
                                        
                                        
 

 

 

balance

-11 

7 

-41 

-63 

-32 

-47 

-11 

23 

30 

-51 

4 

62 

53 

40 

-4 

0 

36 

0 

0 

                                        
                                        
                                        
                                        
  

 

 

总计

2742 

359

465

600

555

447

188

192

142

160

101

155

59

189

146

13

14

26

13

182

                                        
                                        
                                        
                                        
 

 

 

 

甘露

陈志浩

王军伟

黄勇

龙磊

liu mei

ji ming

jerry

张振华

Zhao yuan

li wu

gao rong

Wang wei

由光鑫

张卫东

吕文涛

michael zhou

rocky zheng

陈斌

                                        
                                        
                                        
                                        
  

 

 

Regards,

Steven

 

From: 3wbufb-bounce@xxxxxxxxxxxxx [mailto:3wbufb-bounce@xxxxxxxxxxxxx] On 
Behalf Of Michael Zhou (zhiyzhou)
Sent: Wednesday, April 27, 2011 5:11 PM
To: 3wbufb@xxxxxxxxxxxxx
Subject: [3wbufb] RE: [3wbufb] 答复: [3wbufb] book dinner? 

 

+1 香菇炖鸡

 

Thanks,

Michael Zhou

 

From: 3wbufb-bounce@xxxxxxxxxxxxx [mailto:3wbufb-bounce@xxxxxxxxxxxxx] On 
Behalf Of Yong Huang (yonghu)
Sent: Wednesday, April 27, 2011 5:10 PM
To: 3wbufb@xxxxxxxxxxxxx
Subject: [3wbufb] 答复: [3wbufb] book dinner? 

 

 

+1  酱板鸭

 

发件人: 3wbufb-bounce@xxxxxxxxxxxxx [mailto:3wbufb-bounce@xxxxxxxxxxxxx] 代表 Louie 
Lu Gan (lugan)
发送时间: 2011年4月27日 17:09
收件人: 3wbufb@xxxxxxxxxxxxx
主题: [3wbufb] book dinner? 

 

 

 

 

best regards

 

Louie

 

Other related posts:

 • » [3wbufb] RE: [3wbufb] RE: [3wbufb] 答复: [3wbufb] book dinner? - Zhenhua Zhang (zhenhzha)