[2vilug] Re: Stasera

  • From: Manu Lavoro <posaune86@xxxxxxxxx>
  • To: 2vilug@xxxxxxxxxxxxx
  • Date: Thu, 21 Feb 2013 19:04:02 +0100

Io non so che dire...Mi sa che lassù adoperano Windows (o Mac OS X)!!

Buba

Other related posts: