[2vilug] Re: Auguri

  • From: Luca Migliorini <luca.mglrn@xxxxxxxxx>
  • To: 2viLUG <2vilug@xxxxxxxxxxxxx>
  • Date: Sat, 21 Sep 2013 07:21:49 +0200

Sono in ritardo? Auguri!!
Il giorno 21/set/2013 00:37, "hbk2 hbk" <posaune86@xxxxxxxxx> ha scritto:

> Auguri!!!
> Il giorno 20/set/2013 20:11, "Mattia Migliorini" <mattia.mglrn@xxxxxxxxx>
> ha scritto:
>
>> Auguri Alberto! :D
>>
>>
>> On Fri, Sep 20, 2013 at 7:46 PM, Stefano Agostini <agoslash@xxxxxxxxx>wrote:
>>
>>> AUGURI A +Alberto Cindrellini! :-D
>>>
>>
>>
>>
>> --
>> Mattia Migliorini
>>
>> Web Designer freelance
>> Website: www.deshack.net
>> Ubuntu: 
>> wiki.ubuntu.com/MattiaMigliorini<http://wiki.ubuntu-it.org/MattiaMigliorini>
>> 2viLUG: www.dueville.linux.it
>>
>

Other related posts: