[12e] Re: hmm

  • From: "Toomas Raag" <domaza@xxxxxx>
  • To: <12e@xxxxxxxxxxxxx>
  • Date: Thu, 17 Apr 2003 10:15:25 +0200

Tere

V: ei ole :)

J=F5udu sulle!

Toomas Raag
Delfi Autolehe toimetaja
toomas.raag@xxxxxxxx
http://auto.delfi.ee
GSM:056505898
ICQ:127668549
MSN: domaza27@xxxxxxxxxxx


-----Original Message-----
From: 12e-bounce@xxxxxxxxxxxxx [mailto:12e-bounce@xxxxxxxxxxxxx] On
Behalf Of Martin Rekor
Sent: 17. aprill 2003. a. 5:08
To: '12e@xxxxxxxxxxxxx'
Subject: [12e] hmm


Kell on 6:06 AM. Ma pole maganud 21 tundi. Olen 6ppinud. Ja enne seda 21
tagasi 88d ka 6ppisin.=20

=20

Kasse on normaalne?

=20

=20

=20

Martin,

Teie armas klassivend.Other related posts: