[12e] Re: Kohaloleku kontroll :)

  • From: "Hota" <ht@xxxxxx>
  • To: <12e@xxxxxxxxxxxxx>
  • Date: Thu, 9 Jan 2003 01:26:18 +0200

Mina kohal ikka nagu alati.
Muide, kas keegi oskab mulle j=E4rgmisex aastax uut kooli soovitada?:D

Holger Tasane
gsm: 052 77 561
msn: hota881@xxxxxxxxxxx


-----Original Message-----
From: 12e-bounce@xxxxxxxxxxxxx [mailto:12e-bounce@xxxxxxxxxxxxx] On
Behalf Of Toomas Raag
Sent: Tuesday, January 07, 2003 3:39 PM
To: 12e@xxxxxxxxxxxxx
Subject: [12e] Kohaloleku kontroll :)

Tere
=20
Mis m2ssate, kuidas koolis edeneb?=20
=20
M6nusat suve Teile!
=20
Toomas Raag
Delfi Autolehe toimetaja
toomas.raag@xxxxxxxx
GSM: 056505898
ICQ: 127668549
MSN: domaza27@xxxxxxxxxxx
=20
Other related posts: