XBMC-bg

Пощенски списък за нуждите на превеждащите Kodi - http://kodi.tv/ и няколко от наличните добавки на български език. Превеждането се осъществява в Transifex: https://www.transifex.com/teamxbmc/kodi-main/language/bg_BG/

Choose an action: