XBMC-bg

Пощенски списък за нуждите на превеждащите Kodi - https://kodi.tv/ и няколко от наличните добавки на български език. Превеждането се осъществява в Transifex: https://www.transifex.com/teamxbmc/

  • » List Category: Software Development
  • » List Archive: xbmc-bg Archive
  • » RSS Feed:
  • » List Type (help): Open discussion
  • » Log in directly to this list
  • » ListRank: ListRank: 12ListRank: 12
  • » Subscriber Actions:

    We'll send you an email to verify your address.