terenne.nahravky: Terenne nahravanie / Field recording

Česko-slovenský mailing list zameraný na terénne nahrávanie - teóriu, praktické skúsenosti, zdieľanie nahrávok a techniku.Czecho-slovak mailing list dedicated to field recording - theory, experiences, sharing and technology.

Choose an action: