terenne.nahravky: Terenne nahravanie / Field recording

Česko-slovenský mailing list zameraný na terénne nahrávanie - teóriu, praktické skúsenosti, zdieľanie nahrávok a techniku.

Czecho-slovak mailing list dedicated to field recording - theory, experiences, sharing and technology.

  • » List Category: Music
  • » List Archive: terenne.nahravky Archive
  • » RSS Feed:
  • » List Type (help): Open discussion
  • » Log in directly to this list
  • » ListRank: ListRank: 28ListRank: 28
  • » Subscriber Actions:

    We'll send you an email to verify your address.