sjukhusfysiker: Stockholm's Medical Physicists

Listan är för alla sjukhusfysiker (eller de som är snart klara med utbildningen) inom Stockholmstrakten. Med denna emaillista kan vi alla hålla kontakt med varandra. Bland annat kommer seminarieserieannonsen att skickas ut här.

Om du vill vara med på listan subscribe här!

NB: Bara MSF studenter som håller på med exjobbet eller läser sista terminen av den teoretiska delen är välkomna annars få ni vänta ett tag till innan ni anmällar sig till listan.

  • » List Category: Science
  • » List Archive: sjukhusfysiker Archive
  • » RSS Feed:
  • » List Type (help): Open discussion
  • » Log in directly to this list
  • » ListRank: ListRank: 6ListRank: 6
  • » Subscriber Actions:

    We'll send you an email to verify your address.