sdl: Synskadades Datorlista (SDL)

Hej och välkommen!

Det här är en e-postlista som speciellt vänder sig till synskadade

datoranvändare. Här kan alltifrån enskillda datorprogram till mera

hårdvarurelaterade ämnen diskuteras.

Den här listan är öppen för alla! Observera dock att personer med

synskada ska kunna ha utbyte av inläggen som görs.

För att gå med registrerar du dig här på sidan genom att fylla i din mailadress och välja valet "subscribe" och trycka go.Du kan även skicka ett mail med ordet subscribe i ämnesraden till:

sdl-request@freelists.org

Om du har några frågor så kan du kontakta mig på administratörsadressen:

sdl-admins@freelists.org

Varmt välkommen!

  • » List Category: Computer Science
  • » List Archive: sdl Archive
  • » RSS Feed:
  • » List Type (help): Open discussion
  • » Log in directly to this list
  • » ListRank: ListRank: 24ListRank: 24
  • » Subscriber Actions:

    We'll send you an email to verify your address.