sdl: Synskadades Datorlista (SDL)

Hej och v�lkommen!

Det h�r �r en e-postlista som speciellt v�nder sig till synskadade

datoranv�ndare. H�r kan alltifr�n enskillda datorprogram till mera

h�rdvarurelaterade �mnen diskuteras.

Den h�r listan �r �ppen f�r alla! Observera dock att personer med

synskada ska kunna ha utbyte av inl�ggen som g�rs.

F�r att g� med registrerar du dig h�r p� sidan genom att fylla i din mailadress och v�lja valet "subscribe" och trycka go.Du kan �ven skicka ett mail med ordet subscribe i �mnesraden till:

sdl-request@freelists.org

Om du har n�gra fr�gor s� kan du kontakta mig p� administrat�rsadressen:

sdl-admins@freelists.org

Varmt v�lkommen!

  • » List Category: Computer Science
  • » List Archive: sdl Archive
  • » RSS Feed:
  • » List Type (help): Open discussion
  • » Log in directly to this list
  • » ListRank: ListRank: 24ListRank: 24
  • » Subscriber Actions:

    We'll send you an email to verify your address.