reprapbg: РепРап Бг | RepRap Bg

<reprapbg@freelists.org> Пощенски списък на участниците в отвореното начинание РепРап Бг за изработване на свободен възпроизвеждащ се тримерен принтер.

RepRap is an open project for design and production of free self-replicating 3D printers. This is the Bulgarian builders' mailing list.