r_natverket: R-nätverket

Diskussioner om automatiseringsprocesser av framförallt regionala analyser med hjälp av programvaran R. Detta är ett initiativ av flera regioner tillsammans med Tillväxtverket. och Reglab, men nätverket är öppet för alla som är intresserade av att automatisera analyser med hjälp av R.