muosz-online: A M�OSz On-line szakoszt�ly levelez�list�ja

Szakoszt�lyunk az internetes �js�g�r�k �s a szakter�let ir�nt �rdekl�d� koll�g�k f�rumak�nt j�tt l�tre. Mintegy hat �ven �t levelez�list�kon, e-mailen tartottunk kapcsolatot. Inform�ci�t �s v�lem�nyt cser�lt�nk az online �js�g�r�sr�l, az �js�g�r�s sz�nvonal�r�l �s etik�j�r�l, a m�dia v�ltoz�sainak tendenci�ir�l, a k�z�let esem�nyeir�l, fontosnak, �rdekesnek �t�lt jelens�gekr�l. Az �js�g�r�s �ltal�nos szakmai k�rd�sei mellett jobban �sszpontos�tunk kiemelt c�ljainkra: az online �js�g�r�s sz�nvonal�nak jav�t�s�ra, �rdekeinek k�pviselet�re, az internet kult�r�j�nak terjeszt�s�re. Szeretn�nk, ha ez a t�rekv�s�nk �rv�nyes�lne tags�gunk szakmai �sszet�tel�ben �s kapcsolatrendszer�nkben is.

  • » List Category: Arts and Media
  • » List Archive: muosz-online Archive
  • » RSS Feed:
  • » List Type (help): Announcement-only (newsletter)
  • » Current number of subscribers: 3
  • » Log in directly to this list
  • » ListRank: ListRank: 10ListRank: 10
  • » Subscriber Actions:

    We'll send you an email to verify your address.