muosz-online: A MÚOSz On-line szakosztály levelezõlistája

Szakosztályunk az internetes újságírók és a szakterület iránt érdeklõdõ kollégák fórumaként jött létre. Mintegy hat éven át levelezõlistákon, e-mailen tartottunk kapcsolatot. Információt és véleményt cseréltünk az online újságírásról, az újságírás színvonaláról és etikájáról, a média változásainak tendenciáiról, a közélet eseményeirõl, fontosnak, érdekesnek ítélt jelenségekrõl. Az újságírás általános szakmai kérdései mellett jobban összpontosítunk kiemelt céljainkra: az online újságírás színvonalának javítására, érdekeinek képviseletére, az internet kultúrájának terjesztésére. Szeretnénk, ha ez a törekvésünk érvényesülne tagságunk szakmai összetételében és kapcsolatrendszerünkben is.

Choose an action: