lyanskrivarlista: Lista för skribenter och författare

A list ment for writers to exchange knowledge and expiriens about mainle novell writing. Also about publishing as independent authors or publishers.

En lista för utbyte av erfarenheter och tips. Om skrivandet. Om publicering i egen regi eller förlag.