kivitaskunpesa: poistettukaytosta

poistettukaytosta