hortdelxino: Hort del Xino

Llista de distribuci� de l'Hort del Xino. L'Hort del Xino, �s un hort urb� que es troba al centre de Barcelona, a la barriada del Raval. All� hi provem de fer agricultora ecol�gica tot involucrant la gent de la ve�nada.

  • » List Category: Non-profit Organizations
  • » List Archive: hortdelxino Archive
  • » RSS Feed:
  • » List Type (help): Open discussion
  • » Current number of subscribers: 3
  • » Log in directly to this list
  • » ListRank: ListRank: 10ListRank: 10
  • » Subscriber Actions:

    We'll send you an email to verify your address.