habitacoopsants: Habitatge Cooperatiu de Sants

Aquesta llista es per gestionar un grup d'habitatge cooperatiu de Barcelona.