gordonptacommittees: WW Gordon PTA Committees

All PTA Committee chairs plus PTA Exec committee