emfaksjon: Tilhengere av trygg teknologi

Diskusjons- og aksjonistgruppe for opplysning på EMF-feltet