eaccessatinho: Netwerk e-Accessibility en (ICT-) Hulpmiddelen in Hoger Onderwijs

een mailinglist voor iedereen die interesse heeft in e-Accessibility (toegankelijkheid) en (ICT-)Hulpmiddelen in het Hoger Onderwijs.

Choose an action: