eaccessatinho: Netwerk e-Accessibility en (ICT-) Hulpmiddelen in Hoger Onderwijs

een mailinglist voor iedereen die interesse heeft in e-Accessibility (toegankelijkheid) en (ICT-)Hulpmiddelen in het Hoger Onderwijs.

  • » List Category: Education
  • » List Archive: eaccessatinho Archive
  • » RSS Feed:
  • » List Type (help): Open discussion
  • » Log in directly to this list
  • » ListRank: ListRank: 18ListRank: 18
  • » Subscriber Actions:

    We'll send you an email to verify your address.