dramaturgie: THEATERDRAMATURGIE-PODIUM

Theaterdramaturgie-Podium is een emailgroep voor iedereen die geinteresseerd is in theaterdramaturgie. Via deze groep kunt u informatie en materiaal uitwisselen, berichten doorgeven over bijvoorbeeld dramaturgische bijeenkomsten en publicaties, elkaar vragen stellen en onderling discussies voeren.