dociencia2015: DoCiència_2015

Aquesta és una llista de correu per al conjunt de professors que van assistir a la primera edició de DoCiència. Qualsevol dubte, suggerència, qüestió, pregunta, inquietud, podeu compartir-la amb tots aquells companys apuntats a la llista.

Esperem que l'aprofiteu!!

  • » List Category: Education
  • » Webpage: DoCiència_2015
  • » List Archive: dociencia2015 Archive
  • » RSS Feed:
  • » List Type (help): Open discussion
  • » Log in directly to this list
  • » ListRank: ListRank: 8ListRank: 8
  • » Subscriber Actions:

    We'll send you an email to verify your address.