cib.fyf: CIB Finding Your Feet

Cardiff Institute for the Blind

Finding Your Feet workshops are designed to make it easier to cope with sight loss in many aspects of everyday life.

Mae gweithdai Camu �Mlaen wedi eu dylunio er mwyn ei gwneud hi�n haws i ymdopi � cholli golwg mewn sawl agwedd ar fywyd bob dydd.