aeic.llistes: AEIC - Llista de correu

This is a list for AEIC (Catalan Association for teachers using technologies). It's for associated people, who like to solve their problems about using computers and technologies in classroom.Aquesta llista de correu de l'AEIC (Associació d'Ensenyants d'Informàtica de Catalunya) és un punt de trobada de les persones associades, destinada a donar via a problemes i solucions relacionats amb l'ús de les tecnologies a l'aula.

Choose an action: