aeic.llistes: AEIC - Llista de correu

This is a list for AEIC (Catalan Association for teachers using technologies). It's for associated people, who like to solve their problems about using computers and technologies in classroom.Aquesta llista de correu de l'AEIC (Associació d'Ensenyants d'Informŕtica de Catalunya) és un punt de trobada de les persones associades, destinada a donar via a problemes i solucions relacionats amb l'ús de les tecnologies a l'aula.

  • » List Category: Education
  • » Webpage: List administrator hasn't yet set up this list's webpage
  • » List Archive: aeic.llistes Archive
  • » RSS Feed:
  • » List Type (help): Moderated
  • » Log in directly to this list
  • » ListRank: ListRank: 22ListRank: 22
  • » Subscriber Actions:

    We'll send you an email to verify your address.