[t8tl] Re: [t8tl] Cung cấp phần cứng

  • From: "Quynh (Mr.)" <mr.quynh@xxxxxxxxx>
  • To: t8tl@xxxxxxxxxxxxx
  • Date: Mon, 9 Apr 2012 14:02:53 +0700

Hiệc,

Thế hỏi thêm thông tin nhá, cái này là làm dự án hay bán lẻ?


Sincerely,

*Quỳnh Nguyễn* (*Mr.*)

Cell phone: 0903 257-297
E-mail (G+): mr.quynh@xxxxxxxxx
Yahoo/Skype: quynh244
FB: http://www.facebook.com/Mr.QuynhNguyen


Vào 10:13 Ngày 09 tháng 4 năm 2012, Tran An <tranan_vn@xxxxxxxxx> đã viết:

> Chào anh em!
>
> Mình đang cần tìm gấp một công ty cung cấp thiết bị về tin học (chủ yếu
> các thiết bị về mạng) , các đ/c biết chỗ cung cấp những thiết bị này ở Hà
> Nội giới thiệu cho mình với.
>
> Mong hồi âm.
>
> --------------
> Tran Hoai An
> Information-Communication Technology Center
> Quang Binh Department of Information and Communications
> 02 Huong Giang Street, Dong Hoi City, Viet Nam
> Tel: +84 53.3700779   Mobile: 094 368 5559
> Email: thanqb@xxxxxxxxx
> Yahoo: tranan_vn@xxxxxxxxx
>

Other related posts:

  • » [t8tl] Re: [t8tl] Cung cấp phần cứng - Quynh (Mr.)