[SMCC] xe bus cang chet nguoi

Th? Hai, 28/12/2009, 23:42 (GMT+7)

Xe buýt cán ch?t ngu?i di xe d?p

TTO - Lúc 19g30 ngày 28-12, trên du?ng Phan Dang Luu (P.2, Q.Phú Nhu?n, 
TP.HCM), xe buýt 53N-3647 tuy?n mi?n Dông - Su?i Tiên dã gây tai n?n làm thi?t 
m?ng m?t cô gái dang di xe d?p.

     
      Xe d?p c?a n?n nhân du?i g?m xe buýt 


Theo nh?ng ngu?i ch?ng ki?n, sau khi tr? khách t?i tr?m xe buýt g?n giao l? 
Phan Dang Luu - Phan Xích Long, xe buýt này dã húc ph?i cô gái dang di xe d?p 
phía tru?c. Cú húc quá m?nh khi?n n?n nhân ngã xu?ng du?ng và b? xe buýt cán 
qua ngu?i ch?t t?i ch?. Chi?c xe d?p b? xe buýt cu?n du?i g?m kéo lê hon 200m 
m?i d?ng h?n. 

Tài x? xe buýt dã bi?n m?t kh?i hi?n tru?ng. Hi?n chua rõ nhân thân n?n nhân, 
qua tu trang t?i hi?n tru?ng ngu?i dân doán dây là m?t n? sinh viên. 

S? c? x?y ra dã khi?n chi?u luu thông t? ngã tu Phú Nhu?n hu?ng v? Bà Chi?u b? 
ùn t?c su?t g?n 2 gi?.

Tin, ?nh: TR?N CHÁNH NGHIA 

Nguy?n Hoàng B?o Vu
H? tr? tin h?c 1088
Danh s?: 2015
Kính chúc quý khách m?t mùa Giáng Sinh an lành và m?t nam m?i thành d?t

Other related posts:

  • » [SMCC] xe bus cang chet nguoi - Nguyen Hoang Bao Vu